Geografia 14.10.2023

181

Temat: Ukształtowanie terenu Polski.

  1. Co to mapa hipsometryczna?
  2. Co to poziomice?
  3. Co oznacza, że poziomice są blisko siebie?
  4. Co wpłynęło na ukształtowanie Polski : zlodowacenia w plejstocenie i ruchy górotwórcze
  5. Kolory na mapie.

Praca domowa dla chętnych: do  4 listopada: Przygotuj model  góry (pagórka) z barwami hipsometrycznymi i legendą.

Pozdrawiam!