Geografia 13.01.2024

118

Temat: Krajobraz miejski.

  1. Co to miasto?

Miasto – jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy, posiada prawa miejskie.

2. Charakterystyka  krajobrazu miejskiego.

Np.: Krajobraz wielkomiejski cechuje duża gęstość zaludnienia oraz gęsta zabudowa. W strefie śródmiejskiej występują zazwyczaj zabytkowe budowle powstałe wraz z założeniem historycznej osady. Rozwijała się ona do rozmiarów dużego miasta, a dziś stanowi nieodzowną część starego miasta. Na starówce mieszczą się zazwyczaj budynki usługowe, tj. lokale gastronomiczne, siedziby firm i korporacji oraz hotele i muzea, które są dobrze skomunikowane z zewnętrznymi partiami miasta. W strefie śródmiejskiej spotykamy także wielkie blokowiska powstałe w wyniku urbanizacji. Małe przestrzenie pełnią tu funkcję mieszkaniową dla dużej liczby osób. W dalszej części miasta występują wielkie centra handlowe oraz budynki mieszkalne i bloki. Na przedmieściach  występują osiedla mieszkalne, gdzie znajdują się szeregowo zabudowane domy jednorodzinne. Natomiast na granicach miast mieści się strefa ekonomiczna z parkami technologicznymi, fabrykami i innymi tego typu obiektami.

3.  Film  : krajobraz wielkomiejski Warszawy: https://www.youtube.com/watch?v=zyQpn2-kY3Y

4. Zabawa z nazwami miast.

5.

W Polsce znajdują się 954 miasta (2021 r.). Największą koncentracją ludności charakteryzuje

się Warszawa – miasto stołeczne (1,71 mln mieszkańców). Kolejnymi miastami skupiającymi

dużą liczbę ludności są miasta są  ośrodki makroregionalne, odgrywające duże znaczenie

w regionie: Kraków (760 tys. mieszkańców), Łódź (750 tys. mieszkańców), Wrocław (630 tys.

mieszkańców), Poznań (560 tys. mieszkańców) oraz Gdańsk (460 tys. mieszkańców). Dalej

w hierarchii są miasta trochę mniejsze – powiatowe. Wśród polskich miast dominują małe

miasta – do 2 tys. mieszkańców (49 %).

 

Pozdrawiam,

Martyna