Język polski – 13.01.2024

122

Zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające

  • Karta pracy Tydzień na rozmowy, zad. 9, str 21.
  • Przypomnienie – uzupełnienie tekstu, Karta pracy Tydzień na rozmowy, str 21.

Ortografia, zasady pisowni rz i ż

  • Kahoot
  • Karta pracy Rz, ż czy sz: krzyżówka, str. 34

Kształcenie literackie, praca z tekstem

  • cechy dobrego rozmówcy,
  • zdrobnienia i zgrubienia

Zadanie domowe:

DLA WSZYSTKICH: wybiorę 5 rzeczowników i utworzę od nich zgrubienia i zdrobnienia.

 

DLA CHĘTNYCH

Karta pracy rz, ż czy sz, zad. 25

Karta pracy Tydzień na rozmowy, zad. 11, str. 22.

 

Aby zaangażować młodzież w czynnym uczestniczeniu w zajęciach, umówiliśmy się,  że zadania omawiane na lekcjach powinny być uzupełnione na lekcji, inaczej jest to ich dodatkowe zadanie do przerobienia w domu.

 

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska