Język polski 26.09.2020

152

Temat: Omówienie dyktanda.

  1.  Wskazanie błędów, które występowały najczęściej oraz wyjaśnienie zasad ich pisowni.

Temat: Jak powstają głoski dźwięczne i bezdźwięczne?

  1. Definicja głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
  2. Ćwiczenia utrwalające ( ćw. 2 – 3 s. 11 – 12),
  3. Definicja wyrazów pokrewnych i bliskoznacznych,
  4. Pogadanka na temat wyrazów pokrewnych i bliskoznacznych. Definicja synonimów,
  5. Ćwiczenia w wyszukiwaniu wyrazów pokrewnych i bliskoznacznych,

Praca domowa: Ćwiczenie 8, s.13.

Przypomnienie:

Dla wszystkich nieobecnych na ostatnich zajęciach przypominam o możliwości poprawy dyktanda 😊

Pozdrawiam

Grzegorz Denert