Język polski, klasa V, 7.10

230

Temat: Pamiętny wrzesień 1944 roku.

Cel: Wiem, czym była II wojna światowa.

  1. Obejrzenie krótkich filmów tematycznych związanych z treścią zajęć oraz omówienie ich.
  2. Przeczytanie tekstu z podręcznika pt. Odwaga Hani” (str. 12-13) oraz szczegółowe omówienie.
  3. Pisemne wykonanie zadań ze str. 14. 

    Praca domowa dla chętnych (możliwość wykonania pracy do 4.11)

    Przygotuj pięć przypadkowych przedmiotów znajdujących się w Twoim pokoju. Następnie ułóż je w dowolnej kolejności. Na kartce papieru stwórz krótką historię pt. “Opowiadanie bez tytułu”, a jego bohaterami uczyń wybrane przez siebie przedmioty. Długość tekstu – dowolna.