Język polski 9.03.2024

83

Temat: Szkoła moich marzeń.

Uczniowie w grupach mieli za zadanie stworzyć obraz szkoły, do której chcieliby uczęszczać.

 

Temat: Polskie bociany.

  1. Wspólne czytanie fragmentu opowiadania M. Konopnickiej “Kajtek”, pod.s. 194 – 195.
  2. Ćwiczenia ze zrozumienia tekstu pod. s. 196 – 197.
  3. Powtórzenia wiadomości o liczebnikach porządkowych pod. s. 198 -201.

Pozdrawiam G.Denert