Język polski, 11.11, klasa V

155

Temat: Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.

  1. Wypełnienie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela.

Praca domowa: Powtórzę wiadomości o rzeczowniku.