Historia zajęcia 21.10.2023

169

Temat lekcji Demokracja szlachecka.

Demokracja  – jest to władza ludu.

Senat  – w danej RP była to rada królewska złożona z biskupów i wyższych urzędników.

Sejm – stanowił prawo czyli sprawował władzę ustawodawczą decydował o podatkach.

Elekcja – wybór króla przez szlachtę.

1572 – odbyła się pierwsza wolna elekcja.

1573 – Henryk Walezy pierwszym królem elekcyjnym.

1576 – Stefan Batory został wybrany elekcyjnym królem Polski.