Historia 7.10.2023

243

Temat: Złoty wiek – kontynuacja

Omówienie tematu z podręcznika str.11-15, analiza ilustracji i cech budowli renesansowych.

Notatka w zeszycie 

Mikołaj Rej – “ojciec polskiej literatury”, napisał wiele utworów w języku polskim

“A niechaj narodowie wżdy postronne znają,

iż Polacy nie gęsi i swój język mają”

Jan Kochanowski – najwybitniejszy poeta dawnej Polski

Wykonanie ustnie ćwiczenia 1 i 2 str.16.

Praca domowa.

Wyjaśnij definicję “złoty wiek” i “renesans” słowniczek str. 15

Ćw. 6 str. 18 wszyscy uczniowie mają odrobić zadanie za nieodpowienie zachowanie na zajęciach.