Historia 6.04.24

96

Temat: I i II rozbiór Polski – Konstytucja 3 maja.

Podręcznik str. 93 – 98

  1. Rabunek ziem polskich – I rozbiór Polski 1772 r.
  2. Sejm Wielki.
  3. Druga w świecie konstytucja – Konstytucja 3 Maja 1791 r.
  4. Wobec rosyjskiej przemocy – II rozbiór Polski 1793 r.

Praca domowa

Ćw. 10 str 103