Historia 4.11.2023

154

Temat: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą.

Notatka w zeszycie:
1) król STEFAN BATORY (1576-1586): wykształcony, znał wiele języków, waleczny, sprawiedliwy. Książę węgierski.

2) JAN ZAMOYSKI – kanclerz i hetman, kierował polską polityką przez 30 lat.

3) Wojna z Moskwą

-> następny król Rzeczpospolitej: Zygmunt III Waza (1587-1632)

->odzyskał wiele utraconych w poprzednich latach terenów

Bitwa pod Kłuszynem 1610r. – polskie wojska pokonały trzykrotnie większa armię moskiewsko-szwedzką

-> hetman Stefan ŻÓŁKIEWSKI

Wojny z Kozakami

utrata terenów odzyskanych wcześniej, w tym dużej części Ukrainy
utrata ważnej twierdzy – Smoleńsk
wodzowie broniący Rzeczpospolitej: STEFAN CZARNIECKI i JERZY LUBOMIRSKI
BITWA pod Połonką 1660
BITWA pod Cudnowem 1660
rozejm 1667

Praca domowa
Wysłuchać piosenki o Stefanie Batorym: https://www.youtube.com/watch?v=DvUv-cfZhjk

Dla chętnych: w zeszycie wypisać najważniejsze wspomniane w piosence zasługi Stefana Batorego dla Polski (minimum 3).