Historia 3.02.2024

124

Temat: Powtórzenie wiadommości.

Na zajęciach uczniowie wyszukiwali odpowiedzi do przygotowanych przez nauczyciela pytań.