Historia 2.12.2023

152

Temat: Na dworze, króla, magnata i szlachcica.

Omówienie tematu z podręcznika, str.52-56.Wyjaśnienie terminu barok, omówienie obrazów i wnętrz w tym stylu.
Zapoznanie się ze znaczeniem przysłów wywodzących się z tamtego okresu historii.
Sarmatyzm – szlachta polska i jej obyczaje.
Wystawienie ocen na I semestr. Osoby nieobecne poznają oceny na kolejnej lekcji.

Zadanie domowe:

przepisać tekst z ramki ZPAMIĘTAJ str.57
zad.3 str.59 – poprawić i zapisać prawidłowo brzmiące przysłowia w zeszycie.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH (czas wykonania: do końca stycznia): prezentacja (forma dowolna, np.: plakat, wersja elektroniczna) na temat wybranego przez siebie polskiego dworku, pałacu lub zamku zbudowanego w stylu barokowym. Pomysłu można szukać np. tutaj: https://pomyslynawyprawy.pl/palace-i-rezydencje-polska-poludniowo-wschodnia/