Historia 2.03.24

76

Temat: ” Za Ojczyznę i Maryję ” – konfederaci barscy przeciw Rosjanom.

notatka z lekcji:

konfederacja – związek szlachty (lub państw)

Zniszczenia wojenne z XVII wieku oraz rosnący egoizm szlachty doprowadziły do upadku znaczenia władzy królewskiej.

Sejmy były zrywane z powodu  stosowania liberum veta.

konfederacja barska – 1768

Praca domowa  (chętni uczniowie)

Kogo i dlaczego Stanisław August Poniatowski zapraszał na obiady czwartkowe. (odpowiedź proszę napisać w zeszycie).