Historia 18.11.2023

130

Temat: Potop szwedzki.

Omówienie tematu z podręcznika str. 43-46.

notatka z lekcji – prosze przepisać do zeszytu:

Wojny ze Szwecją.
przyczyna: Zygmunt III Waza chciał panować nie tylko w Polsce, ale i w rodzinnej Szwecji
wiele lat walk o Inflanty i Pomorze
bitwa pod KIRCHOLMEM 1605r., hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz pokonał 3x większą armię szwedzką.

POTOP SZWEDZKI 1655-1660
król Jan Kazimierz ucieka z kraju
szwedzkie wojsko zajmuje prawie cały kraj, niszcząc i kradnąc wszystko po drodze
28.11.-27.12. 1655r. – obrona Jasnej Góry.

Wyjaśnienie znaczenia ataku na Jasną Górę, który był punktem zwrotnym walk.

Pospisanie rozejmu w Sztumskiej Woli – 12 września 1635r.

Praca domowa

Uczniowie otrzymali kartę pracy Ci, którym nie udało się jej dokończyć, proszę o wypełnienie jej i przyniesienie na najbliższe zajęcia.

Za tydzień zbiorę zeszyty do oceny.

pozdrawiam