Historia 17.02.24

72

Temat: O reformę państwa.

Przeczytanie i omówienie tematu z podręcznika str.74-76.

omówienie ilustracji przedstawiających sejmiki i wolne elekcje
powstanie Komisji Edukacji Narodowej – do dziś co roku świętujemy to wydarzenie 14 października, choć ten dzień potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela.
wzmianka o modzie i higienie w tamtych czasach, na podstawie portretu Augusta II Mocnego

Przypominam o zadaniu domowym dla chętnych (prezentacja o pałacu/zamku magnackim lub szlacheckim z tamtych czasów; (plakat lub w wersji elektronicznej) ostateczny termin na przyniesienie prac to 02.03