Historia 14.10.23

159

Temat: Unia lubelska.

unia personalna – związek dwóch państw, które mają wspólnego władcę.
unia realna – związek dwóch państw, które łączy nie tylko władca, ale także pewne instytucje, jak wspólny sejm, moneta, wojsko, polityka zagraniczna
Lublin – UNIA 1569r.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
wspólne: sejm, moneta, władca, prawo, wspólnie wybierany król
osobne: wojsko, skarb państwa

Rzeczpospolita Obojga Narodów była Państwem bardzo tolerancyjnym. Każdy miał prawo do wyznawania swojej wiary, powstawały świątynie i szkoły różnych wyznań.

Zadanie domowe do zeszytu:
ćw. 4 str. 28
ćw. 7 str. 29 (przepisać tylko zdania prawdziwe)