Historia 10.02.24

161

Temat: Jan III  Sobieski i odsiecz wiedeńska. 

Omówienie zagadnień z podręcznika str. 65-68.Porównanie wyposażenia wojsk polskich i tureckich (ilustracje z podręcznika), znaczenia husarii, broni palnej, inne skutki zetknięcia z Turkami (przejęcie zwyczaju picia kawy, wpływ bogatego wzornictwa i złoceń tureckich na sztukę w Polsce).
Wykonanie ćwiczeń str. 70 – 72.

Praca domowa

Ćw. 6 str. 72

Zadania dodatkowe dla chętnych:

  1. Przeczytać książkę o tematyce historycznej i zareklamować ją kolegom i koleżankom z klasy. Prezentacja na ocenę celującą powinna zawierać:
  • autora i tytuł książki,
  • omówienie treści tak, by zainteresować uczniów, ale bez zdradzania wszystkiego (żeby warto było po książkę sięgnąć i samemu dowiedzieć się reszty),
  • uzasadnienie, dlaczego książka się podobała i warto ją przeczytać LUB dlaczego książka nie jest warta, by po nią sięgać.
  • termin: zajęcia w marcu (2, 9,16, ostatecznie 23.marca)