Geografia 7.10.2023

194

Temat: Co to jest mapa i jak jest zbudowana?

Omówienie znaków graficznych umieszczonych na mapie.

Odczytywanie informacji przedstawionych na mapie.

Praca domowa

notatka z lekcji – przepisać do zeszytu

Znaki na mapie  w uproszczony sposób przedstawiają obiekty występujące w terenie. Są 3 rodzaje tych znaków.

  • powierzchniowe – zajmują dosyć dużą powierzchnię w terenie i na mapie, są to np. lasy, jeziora, tereny rolnicze czy zabudowane, większe miasta
  • liniowe – są to linie proste lub krzywe, które przedstawiają takie obiekty jak rzeki, drogi, koleje, granice
  • punktowe – zajmują niewielka powierzchnię w terenie, wystepują jako kropki, kółka, kwadraty, trójkąty

Wyjaśnij do czego służy “legenda mapy”.