Geografia 6.01.24

98

Temat: Krajobrazy nadmorskie w Polsce.

Na zajęciach omówiliśmy pas nizin nadmorskich, ukształtowanie terenu. Cechy krajobrazu nadmorskiego. Wybrzeże niskie i wysokie, jeziora przybrzeżne.

Praca domowa.

Uzupełnić xerówki.

Proszę na najbliższe zajęcia przynieść kredki.