Geografia 23.09.2023

153

Temat: Polska  a kraje sąsiednie.

Omówienie wiadomości na stronie 98 w podręczniku: ludność Polski, mniejszości narodowe, odniesienie do sytuaji na Islandii. Wykonaliśmy zadanie na kserówkach, które rozdałam uczniom na poprzednich zajęciach.