Geografia 21.11.2023

153

Temat: Podział Polski na krainy geograficzne – ciąg dalszy.

Na zajęciach wyjaśniliśmy sobie pojęcie nizin a także omówiliśmy pięć nizin środkowopolskich.

Nizina – to obszar na powierzchni ziemi o stosunkowo płaskim terenie leżącym na wysokości od 0-300 m. npm. Na mapie niziny oznacza się kolorem zielonym

Niziny środkowopolskie:
* Nizina Śląska
* Nizina Południowo wielkopolska
* Nizina Mazowiecka
* Nizina Podlaska
* Polesie Lubelskie.
Omówiliśmy także depresje – czyli tereny położone poniżej poziomu morza. Oznaczone na mapie hipsometrycznej kolorem ciemnozielonym