Geografia 18.11.2023

101

Temat: Niziny, wyżyny, góry – sprawdzenie wiadomości.

  1. Sprawdzenie znajomości mapy – odpytywanie na ocenę.
  2. Karta pracy – ćwiczenia z przerobionego materiału – na ocenę.

Uczniowie, którzy byli nieobecni, zostaną przepytani z mapy na najbliższych zajęciach.

Praca domowa

Proszę o uzupełnienie zeszytów, sprawdzę je na najbliższych zajęciach i wystawię proponowane oceny na semestr.

pozdrawiam