Geografia 17.09.2023

224

Temat: Polska a kraje sąsiednie.

Na zajęciach omówiliśmy pojęcia takie jak: władze państwowe – prezydent, premier oraz parlament, stolicę, symbole narodowe: godło, flagę i hymn. Obszar i granice Polski.

Praca domowa dla chętnych:

Dokończenie ćwiczenia z kserówki.