Geografia 16.03.24

105

Temat: Krajobrazy wyżynne.

temat w podręczniku strona 120 – 121

notatka z lekcji: 

Główną cechą krajobrazów wyżynnych jest urozmaicona, pofałdowana powierzchnia terenu.

Wyżyny zajmują pas południowo – wschodniej Polski, ma południe od Niziny Mazowieckiej.

Wyróżnione zostały tam 4 główne krainy geograficzne:

  • Wyżyna Śląska
  • Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
  • Wyżyna Małopolska obejmująca m. in. niskie Góry Świętokrzyskie
  • Wyżyna Lubelska wraz z Roztoczem

Praca domowa.

Przepisać notatkę do zeszytu (osoby nieobecne). Na najbliższych zajęciach będę odpytywała z mapy – proszę się przygotować.