Geografia 02.03.24

49

Temat: Pobrzeża, pojezierza – ćwiczenia z mapą.