25.11, język polski, klasa V

144

Temat: Zimowe opowieści.

Cel: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem.

  1. Zapoznanie z ocenami z pracy pisemnej na lekcji oraz omówienie.
  2. Przeczytanie i omówienie tekstu z podręcznika pt. “Dobry biskup Mikołaj”.
  3. Pisemne wykonanie zadania 3/str.81.
  4. Stworzenie “Listu do Mikołaja”.
  5. Przeczytanie tekstu “Zimowe ferie Oli” (podręcznik str. 98-99.

Praca domowa dla chętnych: Przypomnę sobie podstawowe wiadomości o przymiotniku.