2.12, klasa V, język polski

142

Temat: Powtórzenie wiadomości o przymiotniku.

Cel: Wiem, czym jest rzeczownik oraz potrafię odmieniać go przez przypadki oraz rodzaje.

  1. Rozwiązanie zadań z kart pracy przygotowanych przez nauczyciela.
  2. Świąteczny kahoot.