Przyroda 9.03.2024

89

Temat: Budowa jaja kurzego.

1. Jajo jako symbol w kulturze.

2. Zwierzęta jajorodne.

3. Jak powstaje i czym się charakteryzuje kurze jajo.

4. Budowa jaja kurzego (skorupa, błona, białko, żółtko, tarczka zarodkowa, chalaza).

5.  Skład jaja:  woda, białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy: A,D ,E,K

5. Obserwacja jaja.

6. Informacje  praktyczne np. jak sprawdzić świeżość jaja kurzego, salmonella.