Przyroda 3.02.2024

88

Temat: Człowiek i środowisko.

Omówiliśmy przykłady korzystnych i niekorzystnych zmian w środowisku wywołanych przez człowieka.

Zastanawialiśmy się jakie działania możemy podjąć, aby chronić środowisko.

Mówiliśmy o zanieczyszczeniach: odpadami, hałasem i światłem.