Przyroda 17.02.2024

113

Temat: Zasoby przyrody. Jak chronić zasoby środowiska?

Zasoby przyrody to wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać. Zasoby przyrody dzielimy na niewyczerpalne (energia sloneczna, wiatr), wyczerpalne odnawialne  (woda, gleba) i nieodnawialne (ropa, rudy metali).

Oszczędzanie zasób przyrody jest konieczne. Poprzez swoje zachowanie możesz oszczędzać wodę i energię, a także przyczyniać się do produkcji mniejszej ilości odpadów. Myśląc lokalnie, działasz globalnie.  Dbając o otocznie , dbasz o swoje zdrowie.

Pojęcia: recykling, zasoby przyrody: niewyczerpalne, wyczerpalne odnawialne i nieodnawialne.

książka strona: 194-197.

Pozdrawiam,

Martyna