Przyroda 16.03.2024

57

Temat: Składniki krajobrazu.

Uczniowie dowiedzieli się:

  1. Czym jest krajobraz;
  2. Rodzaje krajobrazu: naturalny i przekształcony przez człowieka;
  3. Elementy krajobrazu naturalnego: ożywione i nieożywione;
  4.  Cechy organizmów żywych  (ożywionych elementów krajobrazu naturalnego), np. odżywianie, oddychanie, rozmnażanie.

Podręcznik str. 125

 

Pozdrawiam,

Martyna Paczuska-Adamczyk