Przyroda 13.01.2024

47

Temat: Tajemnice parowania.

  1. Co to parowanie?

Proces przejścia substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy.

2. Co to skraplanie?

Skraplanie to zamiana pary wodnej (gaz) w ciecz (woda).

3. Karty pracy.

4. Pytania i polecenia kontrolne.

Podręcznik: 78-79 str.