Postanowienia noworoczne. 6.01.

192
  • Co to są postanowienia noworoczne i dlaczego je robimy?
  • Tworzymy swoje postanowienia na nowy rok.
  • Wspólne czytanie tekstu “Witamy Nowy Rok” str. 103-104
  • Ćwiczenie 1. str. 104 wpsiane do zeszytu.
  • Cyfry rzymskie – omówienie.
  • Charekterystyka nazw miesięcy i dni tygodnia str. 105
  • Noworoczne zabawy językowe: karty pracy związane z: porównaniami, rymami, zagadkami.

Pozdrawiam

Kasia.