j.polski 4.11

178
  1. Obserwacja jako metoda nauczania.
  2. Wprowadzenie do doświadczeń oraz nauki wyciągania wniosków.
  3. Przeprowadzenie doświadczeń z wodą i monetami.
  4. Mierzymy się – praca w grupach. Analiza wyników.
  5. Rozmowa kierowana na temat odmienności na podstawie analizy wyników.
  6. Każdy z nas jest inny – jak to rozumiemy.
  7. Utrwalamy wiadomości na temat części mowy poprzez grę w państwa – miasta.

Pozdrawiam

Kasia