Historia zajęcia 25.11.2023

155

Robiliśmy z uczniami powtórzenie materiału oraz była sprawdzana aktywność uczniów.