Historia zajęcia 25.11.2023

89

Robiliśmy z uczniami powtórzenie materiału oraz była sprawdzana aktywność uczniów.