Historia zajęcia 17.02.2024

131

Temat lekcji Wśród Polaków 600 lat część 1

Od zarania dziejów ludzie dzielili się na 3 grupy ci którzy bronią , ci którzy modlą  i ci którzy pracują.

Każdy starał się wykonywać swoje zadanie najlepiej jak umiał . Jednak władza należała do króla i rycerzy.

Oczywiście najlepiej żyło się na dworze królewskim ponieważ były opłacane z podatków.

Można powiedzieć że król sprawował trójwładzę był władcą i wykonawcą oraz sędzią.

Przypominam że 10 marca będzie krótka kartkówka z  2 tematów Jadwiga i Jagiełło.Chrzest Litwy i unia oraz Wojny z Krzyżakami.