Historia zajęcia 14.10.2023

146

Tematem lekcji było Legenda o Słowianach.

966 – Chrzest Polski.

1776 – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Słowianie dzielili się na 3 grupy.

Słowianie zachodni – Czesi , Słowacy , Polacy , Pomorzanie.

Słowianie południowi – Serbowie , Chorwaci , Słoweńcy , Bułgarzy.

Słowianie wschodni – Rosjanie , Ukraińcy , Białorusini.

W czasach Słowian powstało plemię Polan , dynastia Piastów oraz plemię Wiślan.

Dla chętnych proszę sobie przeczytać legendy związane z tym tematem w podręczniku.