Historia zajęcia 13.04.2024

79

Tematem lekcji było Co to jest chronologia.

Chronologia – jest nauką o sposobach mierzenia czasu. Dla historyka podstawową jednostką mierzenia czasu jest rok. Inna jednostką czasu w historii jest wiek , jeden wiek to 100 lat.

p.n.e – przed naszą erą

n.e  – nasza era.