Historia zajęcia 11.11.2023

127

Temat lekcji  – Ostatni Piastowie – Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.

1295 – po 200 latach królem został Przemysł II.

1300 – po śmierci Przemysława królem zostaje Wacław król Czech.

1320 – Władysław Łokietek zostaje królem zjednoczonej Polski.

Głównym hasłem Kazimierza Wielkiego było zastał Polskę drewnianą ,a zostawił murowaną.

1364 – zostaje założony Uniwersytet Krakowski.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego skończyło się panowanie Piastów które trwało ponad 4 wieki 0d 960 – 1370.

Proszę na zajęcia 25 listopada utrwalić sobie wiadomości z tematów o Bolesławie Krzywoustym i Ostatni Piastowie.