Historia zajęcia 06.01.2024

99

Tematem lekcji było Mieszczanie i żacy w średniowiecznym mieście.

W XVIII w zaczęto budować domy i grody , oraz zaczęli na bazarach handlować kupcy.

W środku miasta znajdował się plac który nazywano rynkiem.

Władze miasta miały własną siedzibę którą nazywano ratuszem.

Rzemieślnicy – robili narzędzia , naczynia , broń , odzież i buty oraz ozdoby.

Kupcy  – sprzedawali i kupowali to co zrobili rzemieślnicy.