Historia zajęcia 02.12.2023

91

Na lekcji wystawiane były oceny na półrocze oraz sprawdzana była aktywność uczniów.