Przyroda 9.03.24

45

Temat: Bodowa drobinowa cieczy.

Omówienie tematu ze strony 80 – 81.

Na zajęcich odpowiedzieliśmy na 3 pytania ze str. 81

notatka z lekcji:

Wszystkie ciece zbudowane są z drobin. Drobiny tej samej cieczy mają taką samą wielkość, a drobiny różnych cieczy są różnej wielkości. Mieszaniny mogą być jednorodne (np. mleko, woda, denaturat, sok, itp.) oraz niejednorodne (np. woda z sokiem, z herbarą).

Praca domowa.

Przepisać notatkę do zeszytu, osoby nieobecne narysują model drobinowy cieczy w zeszycie. Przypominam o hodowli fasoli (osoby chętne).