Przyroda 6.01.24

47

Temat: Obraz terenu. Mapa.

Na zajęciach uczniowie poznali pojęcie szkicu, planu i mapy. Wspólnie rysowaliśmy na tablicy prosty szkic pracowni lekcyjnej.

temat w podręczniku str. 44-46.

notatka z lekcji:

szkic – to uproszczony rysunekodręczny

plan – to widziany z góry obraz pomieszczenia, budynku lub niewielkiego terenu

mapa – jest także obrazem widzianym z góry, obejmuję znacznie większą powierzchnie niź plan. Mapy często wykonywane są na podstawie zdjęć satelitarnych.

Praca domowa

Polecenie 3 str. 46