Przyroda 23.09.23

134

Temat: Zwierzęta hodowane przez człowieka.

  • zwierzęta hodowlane (zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe) – omówienie zagadnienia
  • wymienialiśmy korzyści, które ma człowiek z hodowli zwierząt
  • wyjaśniliśmy na czym polega humanitarne traktowanie zwierząt

Praca domowa 

Napisz w zeszycie korzysci, jakie mają ludzie z hodowli krów.