Przyroda 20.04.24

84

Temat: Temperatura powietrza.

podręcznik str. 115 – 116

Obliczliśmy średnią dobową temperaturę powietrza.

notatka z lekcji:

Temperaturę mierzy się za pomocą termometru.

Praca domowa

polecenie 3 str. 116

pozdrawiam