Przyroda 20.01.2024

138

Temat: Formy terenu i wysokości na mapie.

Podczas lekcji wyjaśniliśmy pojęcia poziomic. Jak rozpoznać formy terenu na mapie oraz odczytywaliśmy wysokości bezwzględne.

Wykonaliśmy ćwiczenie 2 ze strony 57.

notatka z lekcji:

poziomice – są to linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości bezwzględne. Poziomice nigdy się nie przecinają.

barwy hipsometryczne  – kolory dodane do mapy poziomicowej