Przyroda 2.12. 2023

108

Temat: Sposoby wyznaczania kierunków w terenie.

notatka z lakcji

W momencie górowania, Słońce zawsze wskazuje dokładnie kierunek południowy.

Układ kierunków głównych i pośrednich nazywamy różą wiatrów.

Kierunki w terenie wyznaczamy obserwująć Słońce, ale też możemy się posłużyć kompasem.

pozdrawiam

Sylwia