Przyroda 17.02.24

82

Temat: Obserwacje nasion. 

Badacz przyrody zapisuje (dokumentuje) prowadzone doświadczenia i obserwacje. W dokumentacji musi się znaleźć cel obserwacji (lub doświadczenia) i wynik.

Praca domowa

Chętni uczniowie mogą założyć hodowlę fasoli termin do 2.03.24.  Sposób założenia hodowli jest opisany w zadaniu 1 na str.71  Uczniowie otrzymali także karty obserwacji, którą należy wypełnić.