Przyroda 16.03.24

52

Temat: Budowa drobinowa ciał stałych.

podręcznik str. 82-83

notatka z lekcji:

Drobiny ciała stałego wykonują ruchy drgajace, ale nie zmieniają swojego polożenia, sa ściśnięte. W

W stałach krystalicznych drobiny ułożone, są regularnie (rys.2b str.82). Są to np. cukier, śnieg, lód.

W ciałach bezpostaciowych drobiny ułożóne są blisko siebie, ale nieregularnie np. plastelina, szkło, tworzywo sztuczne.

Praca domowa.

Przeczytać temat z podręcznika.

Wykonanie doświadczenia 1 str. 83 – Hodowanie kryształków soli – uczniowie chętni.